Auteursrechten

 

auteursrecht ©alle rechten voorbehouden

Alle foto’s, teksten, illustraties op deze website zijn eigendom van de maker of van de “Koninklijke Fotokring Lux Nova vzw” dus auteursrechtelijk beschermd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf of de auteur is het niet toegestaan om deze teksten, foto’s, illustraties te kopiëren, te downloaden, te reproduceren, te manipuleren, op te slaan in een te downloaden formaat, te projecteren of openbaar te maken op welke wijze dan ook tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Neem contact op met de fotograaf of webmaster indien U graag gebruik wil maken van één van de op deze website getoonde foto’s of teksten.  De fotografen zijn te contacteren via de link op hun persoonlijk “fotoboek”.


Is wat op het internet staat beschermd?

Alle werken die op internet staan zijn auteursrechtelijk beschermd indien ze aan de beschermingsvoorwaarden voldoen, zoals:teksten, afbeeldingen, computerprogramma’s, muziek en websites.  Dit blijft zo, ook al moet u niet betalen om toegang tot deze werken te verkrijgen of is er geen vermelding van “copyright” of van de naam van een auteur.

Voor alles wat op het internet staat, moet u bijgevolg alle regels van het auteursrecht respecteren. Dit houdt in het bijzonder in dat u toestemming vraagt aan de rechthebbenden alvorens een foto te kopiëren,muziek te downloaden, artikels over te nemen,foto’s van andere websites op de eigen website te plaatsen, enz.

In sommige gevallen zal de houder van het auteursrecht reeds zelf een uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven tot het kopiëren van het werk. U moet dan nagaan hoe ver deze toestemming reikt envoor welk type gebruik ze werd verleend (enkel privégebruik, niet-commercieel gebruik, gebruik voor onderwijsdoeleinden, enz.).Dergelijke algemene toestemmingen worden vaak gegeven via de zogenaamde vrije licenties of “public domain” licenties

Moet u rekening houden met auteursrecht alvorens iets op internet te plaatsen?

Uiteraard. Iets op het internet plaatsen houdt een mededeling aan het publiek in, bijvoorbeeld:

een foto, tekening, muziek, computerprogramma, een spel…

Indien het materiaal dat u wilt gebruiken auteursrechtelijk beschermd is, heeft u dus de toestemming nodig van de houder van het recht om dit materiaal op gelijk welke soort internetpagina (klassieke websites, blogs, Myspace, Facebook, YouTube, enz…) te integreren.

bron: FOD Economie